Wettelijk toezicht op crowdfundingplatformen

Is er wettelijk toezicht op crowdfunding-platformen?

Ja, er is wettelijk toezicht op crowdfunding-platformen. Er wordt toezicht gehouden door de financiële toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). De AFM en DNB kunnen zowel optreden tegen het crowdfunding platform, de investeerders als de ondernemer.

Er moet bij een crowdfunding platform wel rekening worden gehouden met artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht waarin het volgende staat geschreven:

‘’Het is een ieder verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.’’

Het artikel 3:5 van de Wet op financieel toezicht is bedoeld om te voorkomen dat individuen of ondernemingen die geen bank zijn, geld aantrekken van het publiek. Het is in Nederland namelijk verboden om als bank actief te zijn, tenzij men een bankvergunning heeft of er moet een wettelijke uitzondering van toepassing zijn.

Mocht u een potentiële geldverschaffer of initiatiefnemer zijn van een crowdfundingplatform, dan wijst de AFM u erop dat het platform kan vallen onder de wettelijke bepalingen waar de AFM toezicht op houdt. Dit kan betekenen dat de aanbieder van een crowdfunding platform moet beschikken over een Wft-vergunning. Het hangt wel af van de structuur en het bedrijfsmodel welke wettelijke regels er van toepassing zijn bij een crowdfundingplatform.

Voor het beheren van crowdfunding platformen kunt u onder een van de volgende wetsartikelen vallen:

  • Het aanbieden van beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft)
  • Het aanbieden van krediet (artikel 2:60 Wft)
  • Het aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft)
  • Het bemiddelen in krediet, financiële producten of verzekeringen (artikel 2:80 Wtf)
  • Het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten (artikel 2:96 Wft)
  • Aan bepaalde (transparantie)verplichtingen moet worden voldaan, zoals het beschikbaar stellen van een goedgekeurd prospectus bij het aanbieden van effecten (artikel 5:2 Wft).

Wanneer u een vergunning of ontheffing heeft gehad komt u met uw crowdfunding platform te staan in het crowdfunding-register. In dit register kunt u de algemene gegevens vinden van de crowdfunding platformen zoals de adresgegevens, het KVK-nummer, het type vergunning of ontheffing en welke activiteiten het crowdfunding platform op basis van de vergunning of ontheffing mag verrichten.

Mocht u een crowdfunding platform willen opzetten, dan is het goed om u eerst op de hoogte te laten stellen van de regel- en wetgeving. Dit kunt u het beste doen voordat u uw activiteiten of initiatieven gaat voorleggen aan DNB of de AFM. Als u dit namelijk eerst doet dan kunt u beargumenteren welke relevante regel- en wetgeving wel of niet van toepassing is op de door u voorgenomen activiteiten. Ook heeft het AFM een stappenplan beschikbaar gesteld op hun website waarop u kunt bepalen of u in aanmerking komt voor een ontheffing en/of u een vergunning nodig heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *